مواردی که مدعی اعسار می بایست به مرجع صالح ارائه نماید

1- مدعی اعسار می بایست صورتی از کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول خود شامل تعداد و مقدار و... به طور کامل تهیه و ارائه نماید.
2- مدعی اعسار می بایست وجوه نقدی که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و...  و به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور به طور دقیق و کامل تهیه و ارائه نماید.
3- مدعی اعسار می بایست لیست کلیه اموالی که به هر دلیل نزد دیگر اشخاص دارد و یا مطالبه از دیگر اشخاص را به طور کامل تهیه و ارائه نماید.
4- مدعی اعسار می بایست از زمان 1 سال قبل از طرح دعوای اعسار هرگونه نقل و انتقال و هر نوع تغییر را در اموال خود صورت پذیرفته است را تهیه و ارائه نماید.
این موارد می بایست به پیوست دادخواست اعسار تقدیم دادگاه صالح شود

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972