نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملک :

خواهان : مشخصات مدعی اثبات مالکیت ملک

خوانده : مشخصات طرف دعوی اثبات مالکیت ملک

وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن : 1- صدور حکم بر اثبات مالکیت ملک موضوع قرارداد عادی مورخ ... به مساحت ... واقع در ... فاقد پلاک ثبتی مقوم بر ... ریال 2- مطالبه کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست : 1- کپی مصدق قرارداد عادی مورخ ... 2- استماع شهادت شهود 3- کپی مصدق رسید پرداخت ثمن معامله

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه

با سلام، احتراما به استحضار می رساند :

اینجانب به موجب قرارداد عادی مورخ ... یک قطعه زمین به مساحت ... واقع در ... فاقد پلاک ثبتی را از خوانده محترم خریداری نمودم، و کل ثمن معامله به مبلغ ... ریال را به نامبرده پرداخت نمودم.

نظر به اینکه خوانده فروش زمین موصوف به اینجانب را انکار می نماید، مستندا به مواد 10 ، 190 ، 219 ، 338 ، 339 ، قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر اثبات مالکیت ملک و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.    

سخن آخر اینکه؛ گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، در دعاوی مربوط به اثبات مالکیت ملک در کنار شما خواهد بود. امیدواریم سرآغاز حرکتی باشیم؛ که شهروندان محترم به جای مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد ناآگاه و غیر حرفه ای، بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات حقوقی و وکالتی وکلای حرفه ای دادگستری برخوردار شوند. احتیاطا تاکید می کنیم؛ با مراجعه به اهل فن و وکلای حرفه ای دادگستری، از نسخه پیچی افراد نا آگاه و غیر حرفه ای  که با دخالت های بی جا، حق خود و دیگران را تضیع می کنند پیشگیری نمایید.     

به قلم وکیل مصطفی حسن پور وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972