دعوی مطالبه مهریه (مهرالمسمی)

گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، دردعوی مطالبه مهریه (مهرالمسمی) در کنار شما خواهد بود. منظور ازمهرالمسمی، مهریه تعیین شده در حین عقد نکاح می باشد. به تعبیر بهتر هرگاه مهریه در زمان عقد نکاح تعیین شده باشد آن را مهرالمسمی می گویند. مهرالمسمی می تواند از جانب زوجین یا یکی از آن ها و یا از سوی شخص ثالث تعیین گردد.

تماس با وکلای نستوه :
021-22881951
موسسه حقوقی دادآوران :
021-22873972

توضیحات خدمت

منظور از مهرالمسمی چیست؟


منظور ازمهرالمسمی، مهریه تعیین شده در حین عقد نکاح می باشد. به تعبیر بهتر هرگاه مهریه در زمان عقد نکاح تعیین شده باشد آن را مهرالمسمی می گویند. مهرالمسمی می تواند از جانب زوجین یا یکی از آن ها و یا از سوی شخص ثالث تعیین گردد.

توضیح :

منظور ازمهرالمسمی، مهریه تعیین شده در حین عقد نکاح می باشد. به تعبیر بهتر هرگاه مهریه در زمان عقد نکاح تعیین شده باشد آن را مهرالمسمی می گویند. مهرالمسمی می تواند از جانب زوجین یا یکی از آن ها و یا از سوی شخص ثالث تعیین گردد. مهرالمسمی می تواند به شرح آتی باشد:

الف- عین معین باشد، نظیر آپارتمان، زمین، باغ، خودرو و...

ب- منفعت باشد، نظیر یک سال سکونت در یک خانه یا یک سال اجاره بها یک باب مغازه

ج- کار یا عمل باشد، منظور کار یا عملی است که ارزش اقتصادی داشته باشد نظیر آموزش زبا خارجی یا آموزش خیاطی حق باشد، این حق می تواند حق انتفاع یا ارتفاق باشد یا حتی یک حق دینی باشد. مثلاً شوهر تعهد می نماید مقدار معینی وجه رایج یا سکه به عنوان مهریه پرداخت نماید.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972