دعوی مطالبه مهریه (مهرالمتعه)

هر گاه در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی مرد معیار و ملاک خواهد بود. گروه وکلای نستوه جهت ارائه مشاوره و قبول وکالت به صورت تخصصی، دردعوی مطالبه مهریه (مهرالمتعه) در کنار شما خواهد بود.

تماس با وکلای نستوه :
021-22881951
موسسه حقوقی دادآوران :
021-22873972

توضیحات خدمت

منظور از مهرالمتعه چیست؟

هر گاه در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی مرد معیار و ملاک خواهد بود.

مهریه :

مهریه یکی از حقوق مالی زن به حساب می آید که هنگام عقد تعیین می گردد. البته تعیین مهریه قبل از عقد انجام می شود. مطابق قانون چنانچه قبل از عقد مهریه تعیین نشده باشد به عقد خللی وارد نمی کند و عقد نکاح به واسطه حتی عدم تعیین مهریه صحیح می باشد. پس از عقد با ایجاد مشکلات اولین راهکار زوجه اقدام به مطالبه مهریه می باشد.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972