دعوی الزام به فک رهن

با گسترش ساخت و ساز و پیش فروش ساختمان یکی از دعاوی که همراه با تنظیم سند رسمی در محاکم گسترش یافت دعوی الزام به فک رهن بوده است. الزام به فک رهن از طرف شخصی اقامه می گردد که معمولاً قصد انتقال مال را دارا می باشد. برای طرح دعوی الزام به فک رهن بایستی شرایطی رعایت گردد که موجب شکست در دعوی نگردد. الزام به فک رهن معمولاً همراه با شرایطی می باشد .

تماس با وکلای نستوه :
021-22881951
موسسه حقوقی دادآوران :
021-22873972

توضیحات خدمت

دعوی الزام به فک رهن

این امکان وجود دارد، مدیون مالی را برای وثیقه به داین خود بدهد. مالی که بابت وثیقه دین از جانب مدیون به داین داده می شود را عین مرهونه و به این رابطه یا قرارداد حقوقی عقد رهن می گویند. در واقع، در عقد رهن مدیون (راهن) مالی را بابت تضمین بازپرداخت دین به طلبکار (مرتهن) می دهد تا چنانچه نتوانست در موعد از پیش توافق شده دین خود را پرداخت نماید طلبکار از محل وثیقه به حقوق قانونی خود دست یازد. حال سوالی که مناسب است در اینجا مطرح و به آن پاسخ داده شود اینکه؛ دعوی الزام به فک رهن در چه مواردی طرح می گردد؟ در پاسخ باید گفت؛ موارد طرح دعوی مزبور عبارتند از:

1- بعد از انعقاد عقد رهن، مدیون وام یا بدهی خود را تماماً پرداخت می نماید؛ اما طلبکار هیچ اقدامی در جهت آزاد نمودن وثیقه طلب یا همان عین مرهونه به عمل نمی آورد. در این خصوص مدیون می تواند با استناد به دلائل و مدارک مربوط به پرداخت و تسویه دین، نسبت به طرح دعوی الزام به فک رهن اقدام نماید. چنانچه دادگاه با بررسی دلائل و مدارک ارائه شده پرداخت دین را احراز نماید طلبکار را محکوم و ملزم به فک رهن از عین مرهونه خواهد نمود.

2- در مواردی مالی مورد نقل و انتقال واقع می شود که سابقاً در رهن طلبی بوده است. به تعبیر بهتر قبل از انتقال مال از ناقل به منتقل الیه مال موضوع معامله در وثیقه و رهن دین یا وامی قرار داشته است. حال پس از انعقاد معامله فروشنده از پرداخت دین و فک رهن و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار استنکاف می ورزد. این مورد نیز محل طرح دعوی الزام به فک رهن می باشد زیرا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به تنهایی راه به جایی نخواهد برد.

با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم؛ فرض نمایید شخص الف آپارتمان متعلق به خود را در ازای دریافت وام در رهن بانک ملی ایران قرار می دهد. سپس همان آپارتمان را با حفظ حقوق مرتهن به شخص ب منتقل می نماید، با ذکر این شرط که تا قبل از موعد دفتر خانه نسبت به  پرداخت وام بانک اقدام وآپارتمان را از قید رهن آزاد نماید. با گذشت زمان فروشنده به تعهدات قراردادی خود مبنی بر پرداخت وام و فک رهن از آپارتمان موضوع قرارداد عمل نمی نماید. در این مثال، خریدار می تواند با طرح دعوی الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق تضییع شده خود را استیفاء نماید.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972